طراحی سایت کلینیک پزشکی نیازمند ملاحظات خاصی است تا اطلاعات پزشکی مهم و خدمات درمانی به درستی منتقل شوند و تجربه کاربری برای بیماران بهتر گردد. در زیر چند نکته مهم در طراحی سایت کلینیک پزشکی آورده شده است: رابط کاربری (UI) دوستانه طراحی رابط کاربری ساده و دوستانه که […]

دسترسی های سریع