اپل ایدی

پلن 1

$0.95/ماهیانه
$0.95/ماهیانه
 • 2 کاربر
 • 1 GB فضا
 • 24/7 پشتیبانی

پلن 2

$6.95/ماهیانه
$6.95/ماهیانه
 • 5 کاربر
 • 2 GB فضا
 • 24/7 پشتیبانی

پلن 3

$14.95/ماهیانه
$14.95/ماهیانه
 • 10 کاربر
 • 5 GB فضا
 • 24/7 پشتیبانی

پلن 4

$23.95/ماهیانه
$23.95/ماهیانه
 • 20 کاربر
 • 10 GB فضا
 • 24/7 پشتیبانی

پلن 5

$31.95/ماهیانه
$31.95/ماهیانه
 • 100 کاربر
 • 20 GB فضا
 • 24/7 پشتیبانی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فیم رام می باشد .